Inleiding

Young Amersfoort is een initiatief van House Of Happinesz.
Young Amersfoort gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en zal er niets geks mee doen. We registreren alleen de minimaal benodigde gegevens en we verkopen jouw gegevens niet door aan derden.

Hier vind je de privacy verklaring van Young Amersfoort, in dit formulier benoemd als House of Happinesz. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door House of Happinesz.

In deze privacy verklaring lees je alles over de maanier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom
raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Bedrijf omschrijving

Je leest op dit moment de privacy verklaring van House of Happinesz. House of Happinesz is een eenmanszaak dat zich richt op persoonlijke ontwikkeling en projecten. Denk hierbij aan jongeren initiatieven, sociale projecten, online trainingen, workshops en mindfulness etc. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door House of Happinesz verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens doorHouse of Happinesz, neem dan gerust contact op! [email protected]| 06 33 52 51 91| Beemster 5 | 3825 KC | Amersfoort |Btw-id Nr. NL002049460B65 | KVK Nr. 68764308 House of Happinesz is een
eenmanszaak, welke wordt gedreven door Raizamara Gosens.

Doel gegevens

House of Happinesz verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door House of Happinesz. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven.
House of Happinesz stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van House of Happinesz. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

02. Contact opnemen.
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met House of Happinesz via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving
03. Na aanschaf van een online cursus of indien je een klant bent: Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, E-mailadres en
Bankrekeningnummer

04. Analytics.
De website van House of Happinesz verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
House of Happinesz verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van updates
– Afhandelen van betalingen
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– House of Happinesz verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Ontvangers gegevens

De gegevens die House of Happinesz ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:
01. Autorespond
De nieuwsbrieven worden verzonden met Autorespond. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Autorespond Meer informatie over de beveiliging van gegevens door Autorespond is hier
terug te vinden: https://www.autorespond.nl/site/veiligheid/ Zodra je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, of je via e-mail afmeldt als deelnemer van de online academie of als klant, worden je gegevens verwijderd uit ons bestand.
02. Email
Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van de website

Opslag periode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door House of Happinesz, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Autorespond. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar [email protected]
02. Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met House of Happinesz via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard. Zolang je deelnemer bent aan een online cursus of klant bent in het algemeen: Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer. Ben je een klant, dan worden je gegevens ook bewaard in ons boekhoudprogramma.

Rechten

01. Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij House of Happineszvastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen metHouse of Happinesz. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
02. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door House of Happinesz. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
03. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij House of Happinesz vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
04. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat House of Happinesz niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
05. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat House of Happinesz jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via [email protected] onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen vier weken te reageren.

Beveiliging

House of Happinesz neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met [email protected]
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door House of Happinesz of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van House of Happinesz prive is. Je
herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. House of Hapinesz verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk
een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van House of Happinesz via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan House of Happineszc de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met House of Happinesz met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. House of Happinesz behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer House of Happinesz dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch
verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van House of Happinesz te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. [email protected] Young Amersfoort is een handelsnaam van Houseofhappinesz, Kamer van Koophandel nummer 68764308