Sovee: Jongeren Coach

door | jun 19, 2020

Coaches vormen de spil van EVA&Co. Als coach fungeer je als rolmodel. Je begrijpt en hebt misschien zelf ervaren dat opgroeien lastig kan zijn. Je bent op een of andere manier geslaagd en tevreden met waar je nu staat in het leven. Essentieel is dat je als coach betrokken bent, kunt aansluiten bij de jongere en de tijd neemt om hem of haar te begeleiden.

Training en begeleiding

Alle jongerencoaches krijgen vóór de start van een coachingstraject een korte training. De training is gericht op het ontwikkelen van coachingsvaardigheden. Tijdens het coachingstraject komen de coaches onder leiding van de projectleider regelmatig bij elkaar voor intervisie. Het doel van deze intervisiebijeenkomsten is het delen van ervaringen en het geven van advies aan elkaar. De coaches onderhouden via e-mail en telefoon onderling contact, maar kunnen ook altijd de projectleider bellen voor vragen en advies. Elke coach ontvangt een kleine onkostenvergoeding.

Wat bieden wij?

  • Een basistraining coachingsvaardigheden.
  • Een training cultuursensitief werken
  • Intervisie, themabijeenkomsten en schriftelijke informatie over relevante onderwerpen.
  • Begeleidingsmomenten met een projectleider voor vragen en adviezen.

Jij ziet de kwaliteiten

Een goede coach ziet de kwaliteiten van de jongere en is in staat hierbij aan te sluiten. Als coach ondersteun je de jongere bij het zelfstandig sturen geven aan zijn/haar toekomst. Om deze rol goed te kunnen vervullen, moet de coach over bepaalde vaardigheden beschikken. De voorwaarden die aan een coach worden gesteld zijn:

  • Je bent ouder dan 18 jaar.
  • Je woont in Amersfoort of omgeving.
  • Je hebt affiniteit met anderstalige jongeren.
  • Je bent enthousiast over de coachingsmethodiek van SOVEE.
  • Je bent minimaal anderhalf uur per week beschikbaar voor EVA&Co.
  • Je bent bereid je gedurende een (school)jaar aan het project te verbinden.

Aandachtsgebieden ondersteuning jongere

De jongeren van EVA&Co hebben diverse achtergronden en kunnen op verschillende aandachtsgebieden ondersteuning nodig hebben.

School/Stagewerk

Er zijn jongeren met een ondersteuningsvraag op het gebied van schoolse vaardigheden, zoals hulp bij huiswerk, planning of leren ‘leren’. Sommigen weten nog niet welke vervolgopleiding of beroepskeuze ze moeten maken en zijn hun motivatie voor school enigszins kwijt. Het succesvol doorlopen van een schoolloopbaan en het behalen van een diploma kan de reden zijn om een coach te nemen.

Inburgeren

Jongeren zijn nog niet zo lang in Nederland en hebben hulp nodig bij taalverwerving, inburgering en het regelen van praktische zaken. Volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving is bij hen vaak een belangrijk doel.

Zelfvertrouwen

Sommige jongeren hebben geen netwerk/weinig contacten, negatieve (school)ervaringen, zijn faalangstig, worden gepest of hebben moeite met het maken van vrienden. Bij hen speelt het werken aan zelfvertrouwen en het ervaren van successen een grote rol.

Vrije tijd

Soms zijn er zorgen om jongeren, omdat ze naast school weinig activiteiten ontplooien, weinig bewegen, veel achter de computer zitten en niet weten hoe ze hun vrije tijd kunnen besteden. Activiteiten ondernemen met deze jongeren kan hun leefwereld enorm vergroten en bijdragen aan een gezonde levensstijl en zinvolle vrijetijdsbesteding.

De leeftijd van de jongeren varieert van 16 tot 27 jaar.

Bij het tot stand komen van koppels houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen van zowel de jongere als die van de coach. Gedeelde interesses en affiniteit kunnen bijdragen aan een ‘klik’ en een goede match! In de intakegesprekken die vooraf plaatsvinden, worden deze besproken en in kaart gebracht.

Wil je meer informatie over EVA&Co? Neem dan contact op met SOVEE T033 470 21 59 of per mail via [email protected].

Wil jij je als coach aanmelden? Download ons Aanmeldformulier coaches.

 

Meer interessante artikelen voor jou

Madiba: Kappers en uiterlijkverzorgers m/v

Madiba: Kappers en uiterlijkverzorgers m/v

Kappers en uiterlijkverzorgers Voor minderbedeelden uit onze omgeving willen we (minimaal) 1x in de maand een knip en verzorgingsmiddag organiseren. Om het laagdrempelig te maken zoeken we meerdere kappers en verzorgers die om de beurt een middag een bijdrage kunnen...

Madiba: Huiswerkbegeleiding m/v

Madiba: Huiswerkbegeleiding m/v

Huiswerkbegeleiding We zoeken hulp van mensen die zowel basisschool als middelbare scholieren kunnen begeleiden bij het maken van huiswerk en leren van toetsen. Tijden gaan in overleg. Het handigst is na schooltijd of in de vroege avond. Bij Madiba hebben we computers...

GRATIS JOUW
VRAAG STELLEN?!

Heb jij een vraag over geld, schulden, seks, gezondheid, of zaken die je moet regelen. Zit je ergens mee en weet je niet meer wat je moet doen? Heb je een vraag? Of wil je gewoon even contact? Daarvoor kan je terecht bij het Jongeren Informatie Punt van Amersfoort (JIP).